BRUISENDE

BRAINSTORM

BOX

ONLINE BRAINSTORMEN

In videomeetings kunnen goed afspraken gemaakt worden. Maar zodra creativiteit en inspiratie nodig zijn, is het online toch allemaal even wat lastiger.

Met de Bruisende Brainstorm Box kunnen teams uit jouw organisatie zich aanmelden voor een professioneel gefaciliteerde, online brainstormsessie van 2,5 uur.

Na een grondige intake wordt de sessie voorbereid.

De professionele leiding zorgt dat er, ook in Zoom en met online brainstormtools, veel interactie en creativiteit wordt opgewerkt.

De meest kansrijke ideeën worden in twee- of drietallen uitgewerkt in break-out rooms, met behulp van slimme templates.

Na afloop wordt de opbrengst verwerkt en presentabel gemaakt.

WANNEER GESCHIKT?

Deze aanpak is zeer geschikt voor sessies waarin 4 tot 12 mensen moeten nadenken over een vraagstuk en ideeën moeten genereren. En waar er gekozen moet worden uit de grote oogst van ideeën.

CORONA TIP:  

Maak de Bruisende Brainstorm Box generiek beschikbaar voor de organisatie. Zorg dat het makkelijk toegankelijk wordt voor elk team en dat er snel geschakeld kan worden!

INTERESSE? Laat je bellen!