PIERRE LINSSEN

pierre@gespreksmakers.nl

Het is de hoogste tijd ….. dat mensen, teams en organisaties eens hun verborgen talenten en hun sluimerende krachten gaan ontdekken en deze talenten en krachten ook daadwerkelijk en gericht gaan inzetten.

Het is de hoogste tijd ….. dat we daarbij nou eens niet meteen en uitsluitend focussen op het moeten & mogen van de organisatie. Maar dat we eerst eens het kunnen, durven en willen van zowel individu als team omarmen en centraal stellen.

Het is de hoogste tijd ….. ons gezamenlijk Perspectief te (her)vinden en te realiseren. Laten we met elkaar op pad gaan en bouwen aan iets moois !!!

PIERRE’S EXPERTISE DOMEINEN 

 • Missie, Visie, Strategie
 • Interimmanagement
 • Projectmanagement
 • Marketing & Sales
 • Business Coaching
 • Kwaliteitszorg, Total Quality
 • Techniek: Infra, Energie, Security, IT
 • Groepsdynamica
 • Thema Gecentreerde Interactie
 • Coaching & Counseling
 • Situationeel Leiderschap
 • Persoonlijk leiderschap

PIERRE’S EIGENSCHAPPEN

 • Schakelt met alle mensen
 • Schakelt op alle -4B- niveaus
 • Stimulerend & Katalyserend
 • Verbindend & Motiverend
 • Initiërend & Organiserend
 • “Out of the box” -5D- benadering
 • Situationeel optredend
 • Vragend & luisterend als het kan
 • Prettig confronterend als het moet
 • Goed balancerend tussen Mensgericht en Resultaatgericht
 • Nieuwsgierig en Geïnteresseerd
 • Wars van Franje