ONS

AANBOD

Wij maken het gesprek dat het doel van een organisatie tot leven brengt. We stimuleren collega’s te bespreken wat ze bindt en te onderzoeken wat de ander nu precies bedoelt. We verleiden hardwerkende professionals tijd vrij te maken om  te reflecteren en van elkaar te leren. We creëren vrije ruimtes in en tussen organisaties, waarin mensen zichzelf laten zien en uitspreken wat hen aan het hart gaat. We bouwen relaties in de keten die mogelijk maken dat collega’s hun nek voor elkaar uitsteken en zich verantwoordelijk voelen voor zaken die hun functie overstijgen. En we activeren informele coalities van mensen die dezelfde gedrevenheid voelen om de keten en hun organisatie van binnen uit te verbeteren. Elke context is een andere en vraagt om maatwerk. Daarom beginnen wij graag met een open gesprek over datgene wat jou aan het hart gaat. 

ONDERZOEK

We gaan onderzoeken. Geen dikke rapporten! Geen wetenschappelijke onderbouwing! Maar puur vakmanschap en ervaring. Echt mensenwerk!

We gaan op zoek naar thema’s die mensen aan het hart gaan. Thema’s waar energie op zit. Die van wezenlijk belang zijn. Die gaan over het doel van de organisatie. En passant kijken we ook naar de blokkades die zich voor doen in de samenwerking. We brengen in kaart welke thema’s en blokkades er leven en of deze kunnen worden benut voor een positieve ontwikkeling van organisatie en/of samenwerkingen.

ACTIE GERICHT DIALOOG

Wij ondersteunen processen rond thema’s die mensen aan het hart gaan. Thema’s die er toe doen en waar vaak meerdere partijen bij betrokken zijn. In onze dialoog sessies werken wij aan gedragen en inspirerende doelen op deze thema’s.

Ieder perspectief wordt belicht. Elke stem wordt gehoord en gerespecteerd in de zoektocht naar gedeelde grond. Een goede fundering waarop gebouwd kan worden.

VRIJE RUIMTE

We gaan aan de slag. Wij ontwikkelen nieuwe competenties terwijl we aan echte thema’s werken. Gespreksmakers faciliteren en coachen situationeel. Zo brengen wij leren en ontwikkelen direct in de praktijk. 

Het leren richt zich op sociaal intelligente vaardigheden zoals: dialoog vaardigheden, het bouwen van win-win relaties; aanboren en benutten van creativiteit, ontwikkelen van een effectief netwerk, inzicht in het krachtenveld van belanghebbenden, effectief beïnvloeden van het krachtenveld en simultaan vertrouwen ontwikkelen.  

GESPREKKEN ROND VERANKERING

Terwijl we in de vrije ruimte werken aan een wendbare en slagvaardige mind-set en oude patronen doorbreken, maken wij de gesprekken over een stimulerende omgeving. Het is deze omgeving die de nieuwe mind-set en gedrag toekomst bestendig maakt. 

Elke context is anders en vraag om maatwerk. In dialoog met betrokkenen wordt gedefinieerd wat er nodig is om de ontwikkeling te verankeren.