JUDITH WEBBER

judith@gespreksmakers.nl

De wereld verandert rap. De kunst is dat we flexibel leren meebewegen met de veranderende omstandigheden. Allereerst qua mind-set, want daarna volgt pas gedrag.

Connectie maak je door interactie. Interactie met jezelf, door vragen gesteld te krijgen. Of interactie met elkaar, door met elkaar in gesprek te gaan, aan de hand van een thema, zoals talentontwikkeling, verdeling of cultuur – ofwel: hoe gaan we met elkaar om.

Die interactie stimuleer ik graag zowel in lezingen als in verandertrajecten. Op evenementen, teamdagen of als kick-off van een groter veranderproces word ik vaak ingehuurd als spreker dan wel proces-facilitator. Ik schud graag eerst de mind-set op, zodat de bijbehorende gedragsverandering gemakkelijker wordt.

 

JUDITHS EXPERTISE DOMEINEN

 • Organisaties (dienstverlenend/kennisintensief, non-profit/profit)
 • Onderwijs (bestuur & docenten)
 • Ondernemerschap
 • (Ver)binden & Boeien
 • Verandering/Transitie
 • Talentontwikkeling
 • Persoonlijk leiderschap
 • Cultuurverandering
 • Arbeids-mobiliteit
 • Zichtbaarheid & Positionering
 • Congruentie

 

JUDITHS EIGENSCHAPPEN

 • Open mind-set
 • Transparant
 • Sensitief & afstemmend
 • Waarnemend
 • Prettig confronterend & prikkelend
 • Kritisch analytisch vragen stellend
 • Verbindend bij verschillende belangen
 • Procesdenkend
 • Waarderend
 • Helder communicerend
 • Congruent in woord & daad
 • Inspirerend