ONZE

THEMA’S

 

De thema’s waaraan wij werken zijn actueel en gaan mensen aan het hart. Het zijn thema’s van onze klanten die voortkomen uit de wil om te bouwen aan een samenleving die de menselijke maat en menselijkheid centraal stelt. Waar mensen worden gezien en op hun kwaliteiten ingezet. Waarin het maathouden, voortkomend uit de zorgplicht die we naar elkaar hebben,  een leidend principe is. Onze klanten zijn zich bewust dat ‘iedereen’ nodig is om te kunnen dealen met de dynamiek en complexiteit van onze huidige maatschappij. Zij ontwikkelen een omgeving die het beste uit mensen naar boven haalt.

PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID

Goede teams zijn de bouwstenen van een wendbare en slagvaardige organisatie. Alle ontwikkeling van een team begint bij Psychologische Veiligheid. Onze ervaring is dat deze PV niet te ontwikkelen is  in een trainingszaaltje of op de hei. PV begint en eindigt in de praktijk van alle dag. Werken aan psychologische veiligheid is verweven met de dagelijkse routines en patronen. En het is ook in de dagelijkse praktijk dat nieuwe routines en patronen kunnen worden ontwikkeld.

Wil jij bouwen aan een goed team en oude patronen doorbreken? Neem contact op met Paul Bloem 06 – 101 22 404 of paul@gespreksmakers.nl

KWALITEIT VAN HET WERK EN MENTALE GEZONDHEID

VOOR WIE?

Ben jij een (HR) directeur of manager en wil jij bouwen een een vitale organisatie en het verzuim radicaal terug dringen? Dan is dit wat voor jou!

Meer dan de helft van het ziekte verzuim is arbeid gerelateerd (WRR, 2020). Dit staat nog los van de mentale gezondheid. Een complex en moeilijk waarneembare probleem die veel verborgen kosten met zich meebrengt.  Feitelijk gaat het over dat het handelen wordt losgekoppeld van de uiteindelijke uitkomst. Mensen gaan naar hun werk, maar voelen weinig verantwoordelijkheid voor wat er uiteindelijk uit komt. Ze hebben mentaal uitgetekend. Onveiligheid, polarisatie, verziekte sfeer, slechte performance en als maar toenemende werkdruk liggen op de loer. Wij maken het gesprek dat het doel van de organisatie weer tot leven brengt. Waarbij mensen zich gezien en gehoord voelen en weer willen aanhaken.

Wil jij werken aan grotere betrokkenheid in de organisatie? Neem contact op met Paul Bloem 06 – 101 22 404 of paul@gespreksmakers.nl

BETEKENIS GEDREVEN WERKEN

 

VOOR WIE?

Als directeur/bestuurder heb je de ambitie jouw organisatie om te bouwen tot een bron van inspiratie en stimulans voor klanten, medewerkers en partners.  Je wilt een heldere visie ontwikkelen over hoe maatschappelijke waarde wordt geleverd en deze ontwikkeling in gang zetten. BETEKENIS GEDREVEN WERKEN is voor jou!

De transitie van aandeelhouderswaarde en efficiëntie gedreven organisaties naar betekenis gedreven is in volle gang. Zo maken we de wereld een beetje mooier en zijn we ook beter in staat om talent aan ons te binden. Het vraagt om een fundamenteel andere manier van doen. Een manier van doen waarbij in de dagelijkse praktijk een zorgvuldige afweging wordt gemaakt over de gevolgen van het handelen. Dit vraagt veel van het lerend vermogen van organisaties. Wij maken het gesprek dat scherpte brengt in het ‘wat’ maar vooral ook het ‘hoe’ van Betekenis Gedreven Werken.

Wil jij werken aan meer betekenis en zingeving in jouw organisatie? Neem contact op met Paul Bloem 06 – 101 22 404 of paul@gespreksmakers.nl

BREINBREKERS

VOOR WIE?

Ben jij sleutelspeler in het maatschappelijke domein en betrokken bij vraagstukken rond Jeugdzorg, Onderwijs, WMO, Gezondheidszorg, Ouderenzorg, Wonen, Criminaliteit of Veiligheid? Zit je in een complex speelveld met ogenschijnlijk tegengestelde belangen? Vind je dat het anders moet en beter kan? Dan is BREINBREKERS wat voor jou!

Steeds vaker zien we dat maatschappelijke vraagstukken niet kunnen worden opgelost door een enkele organisatie, maar alleen door een aantal organisaties samen. In sommige gevallen ontbreekt het netwerk dat nodig is om tot een oplossing te komen. In andere gevallen is daar al een samenwerkend netwerk voor opgezet. Maar wil het desondanks maar niet vlotten. Het betreft een Breinbreker, waarbij betrokkenen een ander beeld hebben van het probleem en de oplossing. Waarbij het gesprek blijft hangen in een repeterende uitwisseling van standpunten, meningen en belangen. Vaak zit er onder die redenen waarom het niet lukt nog iets anders, namelijk dat het goede gesprek niet wordt gevoerd. Dat partijen zich niet verbonden voelen aan het probleem, of aan elkaar. Niet gecommitteerd zijn aan de wil het probleem op te lossen. Wij maken het gesprek dat een goede fundering vormt voor slagvaardige ontwikkeling. 

INSPIRATIE

“Samenwerken wordt er niet makkelijker op in deze tijden waar veel organisaties onder spanning staan. De mens is een sociaal wezen die een groot deel van zijn inspiratie en motivatie haalt uit sociaal emotionele impulsen. Tegelijkertijd lopen we vaak vast in oude patronen. Patronen die vaak ook al disfunctioneel zijn in deze dynamisch complexe tijden. Een uniek moment om met elkaar te verkennen wat de kansen en beperkingen zijn in de ontwikkeling naar nieuwe manieren van samenwerken.” 

LET’s TALK

“Het gaat niet zozeer over mij en wat ik te vertellen heb … het gaat over het perspectief en de context van mijn gesprekspartners en hun zoektocht. Het gaat over jullie! Willen we goed samenwerken  dan is het belangrijk om de ander te nemen als uitgangspunt voor ons handelen. En kunnen we dat dan ook koppelen aan andere strategische ontwikkelingen zoals wendbaarheid en slagkracht?  Ik breng mijn ervaringen en inzichten ter inspiratie in.”

Laat je inspireren en ontdek nieuwe perspectieven en praktische handvatten voor deze ontwikkeling tijdens een gesprekssessie met Paul Bloem.

Plan een blok van drie uur in ochtend, middag of avond. Voor 4 tot 8 deelnemers is de investering: €600, — excl. BTW en inclusief voor- en nawerk.

Wil jij Paul inhuren voor een inspiratiesessie? Neem contact op met Paul via 06 – 101 22 404 of paul@gespreksmakers.nl

DE DIALOOG

VOOR WIE?

Ben jij sleutelspeler in een krachtenveld van belanghebbenden? Wil je een proces vormgeven dat leidt naar meer onderling begrip, betere verbinding, en een vruchtbare bodem voor verdere ontwikkeling? Dan is DE DIALOOG wat voor jou!

We zijn groot gebracht met de dialectiek van het debat. Deze programmering komt als het ware bijna natuurlijk. De afgelopen decennia heeft iedereen het wel gehoord ‘gelijk krijgen is belangrijker dan gelijk hebben’. Maar steeds vaker blijkt dit een pyrrusoverwinning. Bij de dialoog staat het begrijpen en leren centraal. Het stimuleert de onderzoekende geest. Het leidt tot een beter begrip van situaties en het ontwikkeld nieuwe perspectieven en mogelijkheden, en creëert draagvlak en betrokkenheid. Met De Dialoog ontwikkelen wij vruchtbare grond voor verdere ontwikkeling.

 Wil jij werken aan een beter onderling begrip en gedeelde grond? Neem contact op met Paul Bloem 06 – 101 22 404 of paul@gespreksmakers.nl

INNOVATIE EN SAMENWERKEN

VOOR WIE?

Ben jij directeur of (project) manager betrokken bij innovatieve samenwerkingsverbanden. Wil jij een vliegwiel starten dat leidt tot een vruchtbare samenwerking? Dan is dit wat voor jou!

Innoveren doen bedrijven en organisaties bijna nooit alleen. Duurzame samenwerkings-verbanden kunnen zeer waardevol zijn. Maar alleen als de samenwerking vleugels krijgt. Hoe breng je dat vliegwiel op gang. Of hoe krijg je het weer aan de praat. Wij maken het gesprek dat een vruchtbare voedingsbodem vormt voor duurzame samenwerkingsverbanden.

Wil jij werken aan salgvaardige valerisatie van innovaties? Neem contact op met Paul Bloem 06 – 101 22 404 of paul@gespreksmakers.nl

WENDBAARHEID EN SLAGKRACHT

VOOR WIE?

Als directeur/bestuurder of sr. manager opereert jouw organisatie in een mondig, complex en dynamisch krachtenveld. Jij wilt bouwen aan een wendbare en slagvaardige organisatie. Of de organisatie is al een stuk op weg met AGILE Methoden en Technieken. Maar het gaat toch niet zoals verwacht. Dan is dit wat voor jou!   

 

WENDBAARHEID EN SLAGKRACHT. 

Wanneer je een goede methode hebt gevonden om mensen te sturen, laat het los! Zodra het een methode wordt verliest het al z’n kracht. Aldus de in 2019 overleden CEO en hoogleraar psycholoog Richard Farson.  Na decennia een rituele dans te hebben gedaan rond beoordelen en belonen lijkt nu een rituele dans te ontstaan rond Agile en soortgelijke methodieken. Hoewel methodes waardevol kunnen zijn, ontstaat wendbaarheid en slagkracht door een bijpassende mind-set. Wij maken het gesprek rond deze mind-set en verbinden deze gelijk aan de dagelijkse praktijk.

Wil jij werken aan een wendbare organisatie met veel slagkracht? Neem contact op met Paul Bloem 06 – 101 22 404 of paul@gespreksmakers.nl