ONZE KIJK

OP NEDERLAND

Vandaag de dag staan veel organisaties onder druk en heerst er toenemende onzekerheid. Dit vraagt veel van leiding, management en professionals. In leef- en werkgemeenschappen denken we de spanningen op te kunnen lossen met structuren, systemen, algoritmes en regels. Hierdoor worden de spanningen alleen maar groter. We verliezen de menselijke behoeften en kwaliteiten te veel uit het oog. Juist door met elkaar over betekenisvolle vraagstukken in gesprek te gaan, ontstaan er nieuwe perspectieven waar mensen zich met hoofd en hart aan willen verbinden. Perspectieven die een vruchtbare voedingsbodem zijn voor verdere ontwikkeling van mens, organisatie en samenwerkingsverbanden. Perspectieven waarbij in een continue leerproces wordt gewerkt aan veerkrachtige, wendbare en adaptieve netwerken. 

DE SAMENLEVING

Nederland is een mooi land en over het algemeen goed geregeld. Dit heeft vele voordelen maar we merken dat we als samenleving steeds vaker tegen de schaduwzijden aan lopen. Veel mensen zien de problemen en willen er graag wat aan doen. Tegelijkertijd voelen ze zich steeds vaker onmachtig, niet gezien of gehoord.

Ieder mens is gelijkwaardig en iedere context is anders. Wanneer we dit uit het oog verliezen gaat dat ten koste van de sociale cohesie met alle gevolgen van dien.

Wij geloven dat de balans kan worden gevonden wanneer we het gesprek goed met elkaar kunnen voeren. Zo ontstaat een beter begrip, connectie, nieuwe perspectieven en elan.

 

TUSSEN ORGANISATIES

In ons complex en dynamische land werken organisaties samen om klanten, burgers en maatschappij te bedienen. 

Betrokken organisaties zitten vol met mensen die er wat moois van willen maken. Deze positieve energie, gericht op het leveren van waarde voor klanten, burgers en maatschappij, biedt geweldige aanknopingspunten voor het starten en doorontwikkelen van allerlei inspirerende en stimulerende initiatieven. Het doel van deze initiatieven is datgene dat de mensen bindt.

Wij maken de gesprekken die het doel van samenwerking tot leven brengt. Wij activeren en ontwikkelen netwerken van mensen met dezelfde gedrevenheid om een samenwerkingsverband van binnenuit te verbeteren.

IN ORGANISATIES

De huidige samenleving vraag om wendbare, veerkrachtige en adaptieve netwerken en organisaties die bijdragen aan de maatschappij. Dit vraag veel van de menselijke kwaliteiten. Echter, vaak voelen mensen zich een radertje binnen het systeem. Dit heeft grote invloed op de betrokkenheid en mind-set. Interne spanning en een als maar toenemende prestatiedruk, liggen op de loer.  

Om de betrokkenheid en mind-set te versterken maken wij de gesprekken die het doel van een organisatie tot leven brengt. Onze gesprekken leiden tot een stevige basis waarop ontwikkeld kan worden. Zowel voor leiders als voor de workforce biedt dit de gelegenheid om on-the-job een skill-set te ontwikkelen die past bij de uitdagingen van deze tijd.