WAT WE

DOEN

Wij geloven dat de menselijke drive, om betekenisvol te willen zijn voor anderen, hét aanknopingspunt is voor de ontwikkeling van mens en samenwerkingsvormen. Wij hebben de ervaring dat in organisaties veel mensen zitten die het verschil willen maken op het doel van deze samenwerking. Dit is voor ons een belangrijk aanknopingspunt voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en de ontwikkeling van mens en organisatie. 

OP ZOEK NAAR ENERGIE

Organisaties zitten vol met mensen die er wat moois van willen maken. Wij sluiten aan bij de positieve energie van professionals die het verschil willen maken op het doel van de organisatie of de samenwerking. Deze energie is een vruchtbare grond voor ontwikkeling van mens en organisatie. Wij gebruiken positieve psychologie voor de ontwikkeling van vertrouwen in eigen kunnen, vergroten van de persoonlijke kracht, betrokkenheid en het vermogen om slagvaardig met anderen samen te werken. 

OPRUIMEN VAN BARRIÈRES

Het komt nog al eens voor dat er in een samenwerkingsverband of organisatie patronen en structuren ontstaan die slagvaardig samenwerken in de weg staan.

In onze gesprekken doorbreken wij deze disfunctionele aspecten. Hiervoor maken wij gebruik van verschillende inzichten uit deep democracy, actietheorie en win-win benadering. Maar bovenal doen wij dit met veel compassie, menselijkheid en no-nonsense.

 

ONTWIKKELEN VAN SAMENWERK COMPETENTIES

Wij ontwikkelen een mind-set en vaardigheden die belangrijk zijn om goed te dealen met de complexiteit, dynamiek en assertiviteit van onze huidige samenleving. Wij leren mensen nieuwe betekenis te verlenen aan de dingen die ze dagelijks zien en op een nuchtere manier de wedstrijd te lezen. Wij verrijken de sociale intelligentie en leren de juiste interventies met de juiste timing in te zetten. Dit doen wij situationeel in een action learning omgeving. 

ONTWIKKELEN VAN EEN STIMULERENDE OMGEVING

De wereld van vandaag vraag om wendbare en slagvaardige initiatieven die bijdragen aan de maatschappij. Om deze duurzaam te maken is een stimulerende omgeving bepalend. Hoe deze omgeving eruit ziet is afhankelijk van de specifieke context.

Wij maken het gesprek over het ‘wat’ en vooral ook het ‘hoe’ van een stimulerende omgeving.