WILLEM KOERSELMAN

willem@gespreksmakers.nl

Met verwondering zie ik hoe organisaties er maar niet in slagen het beste uit hun mensen naar boven te halen. Hoe denken en doen gescheiden zijn, hoe plannen maar niet van de grond komen. Hoe de gespreksonderwerpen op de werkvloer afwijken van die in de boardroom.

Ik zie hoe mensen die van nature best goed zijn in veranderen, echt niet mee willen in een verandering. Waardoor veel verandertrajecten hopeloos vastlopen.

Ik word in hoge mate geïntrigeerd door het gedrag van mensen, en de beweegredenen daarvan. Wanneer je die kent, dan kun je beweging creëren waar het vast zit.

Het is mijn diepste overtuiging dat er maar één eigenschap is die prachtige organisaties onderscheidt van alle andere: het vermogen om goede gesprekken met elkaar te (blijven) voeren, ook in lastige omstandigheden.

WILLEMS EXPERTISE DOMEINEN 

 • Procesbegeleider en onderzoeker van verandervraagstukken.
 • Visie en strategie, team- of organisatieontwikkeling
 • Samenwerkingsvraagstukken binnen en tussen organisaties,
  cultuur-vraagstukken.
 • Ik bekijk verandervraagstukken altijd systemisch. Met aandacht voor boven- én onderstroom. Omdat veranderen altijd (ook) gaat over veranderen van gedrag.
 • Gecertificeerd in Systemisch Transitiemanagement, Corporate Antropologie, Deep Democracy en Rake Vragen.

   

 

WILLEMS EIGENSCHAPPEN

 • Ik ga moeilijke gesprekken niet uit de weg, en sta erom bekend het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Op een lichte manier, en altijd met respect.
 • Analytisch vermogen en conceptueel (om)denker.
 • Beweging creëren.
 • Zaken terugbrengen tot de essentie, de bedoeling.
 • Gemakkelijk schakelend tussen functioneel analfabete praktisch opgeleide mensen en theoretisch opgeleide directeuren, en bestuurders.
 • Reflective practitioner.
 • Onderzoekend en nieuwsgierig.
 • Ik vind niks gek, hooguit een beetje verrassend.
 • Goede en snelle schrijver van teksten die echt ergens over moeten gaan.